O spoločnosti

Spoločnosť BOSS SYSTEMS s.r.o. bola založená začiatkom roku 2007 ako obchodná spoločnosť z ktorej sa vyprofilovala spoločnosť poskytujúca predaj bezpečnostných systémov všetkých druhov.

Za pomerne krátke obdobie svojej existencie si svojou činnosťou spoločnosť vybudovala významné postavenie medzi renomovanými spoločnosťami. Spoločnosť sa pri poskytovaní služieb opiera o mnohoročné skúsenosti manažmentu v oblasti bezpečnosti.

Poskytujeme svoje služby pre významné hospodárske, obchodné, administratívne a finančné inštitúcie Slovenska a to ako v štátnom, tak aj súkromnom sektore. Sme schopní poskytnúť svoje služby klientom na celom území Slovenska.

Spoločnosť BOSS SYSTEMS od roku 2015 rozšírila svoje portfólium o stavebnú činnosť, pri ktorých využíva aj kapacity a dlhodobé skúsenosti partnerských spoločností v skupine.:

  • Stavebné a zemné práce
  • Nákladná doprava
  • Elektrické inštalácie
  • Komplexné bezpečnostné systémy
  • TV satelitné systémy a počítačové siete
  • Prenájom strojov a zariadení
  • Vypracovanie projektov
  • Vedenie účtovníctva
  • Eventy, catering a hobby

Materiálne a technické zabezpečenie činnosti

Spoločnosť BOSS SYSTEMS vyvíja maximálne úsilie na zabezpečenie primeraného pracovného prostredia pracovníkov a ich materiálno technické zabezpečenie.

Spoločnosť BOSS SYSTEMS zabezpečuje pre svojich klientov komplexnosť ponúkaných služieb, minimálne dodacie lehoty, rýchly servis, stály vzájomný kontakt. Jednou z hlavných zásad činnosti spoločnosti je spokojnosť, bezstarostnosť a istota našich klientov. Spoločnosť prijíma rad opatrení za účelom dosahovania, udržiavania a neustáleho zvyšovania kvality poskytovaných služieb.

 
späť