Kontakt

Súradnice

zemepisná šírka a dĺžka: 48.728012, 21.244348

BOSS SYSTEMS, s.r.o. STAVEBNÉ RIEŠENIA

Pajorova 12
040 01 Košice

mobil: +421 918 900 150
e-Mail: info@boss-systems.sk

reg. Okresný súd Košice I
Oddiel: Sro; Vložka číslo: 20528/V

IČO: 36 845 141
IČ DPH: SK 2022459318
Banka: SK09 0200 0000 0023 6849 5151
 
späť