STAVEBNÁ ČINNOSŤ

Stavebná činnosťStavebná činnosť je jednou z hlavných činnosti našej spoločnosti.

Realizujeme menšie a stredne veľké stavby rôzneho druhu. Zakladanie stavieb, hrubá stavba, infraštruktúra, inžinierske siete.

Zameriavame sa hlavne na tieto činnosti:

 • Základy stavieb, základové pásy

 • Základové platne/ dosky

 • Zateplovanie stavieb

 • Hrubé stavby

 • Izolácie stavieb a drenáže

 • ČOV, žumpy, šachty

 • Vodovodné, kanalizačné, elektrické prípojky

 • Chodníky, obrubníky, podlahy, spevnené plochy

 • Príprava staveniska, dočastné prístupové cesty, zhutňovanie pozemkov

 • Záhradné altánky, záhradné domčeky a pod.

 • Garáže, parkovacie plochy

 
späť