MECHANICKÉ BEZPEČNOSTNÉ SYSTÉMY

Mechsys

V rámci komplexnej dodávky bezpečnostnostných systémov dodávame a inštalujeme mechanické bezpečnostné systémy, ktoré patria do množiny celkovej bezpečnosti objektu. Dodávané systémy sú v kategóriách od základnej až po najvyššiu bezpečnostnú úroveň v zmysle platných medzinárodných noriem s príslušnými certifikátmi.

  • Bezpečnostné dvere, bezpečnostné kovania, samozamykacie zámky, bezpečnostné vložky

  • Trezory, bezpečnostné kovové skrine, skrine na zbrane, pokladne, iné úschovné zariadenia

  • Ploty, oplotenia, plotové systémy, rampy, závory, brány, turnikety

  • Zábranné systémy, mreže

  • Zámky a zámkové mechanizmy, hotelové kartové systémy

  • Okenné bezpečnostné, antireflexné, transparentné fólie

  • Systémy na šatňové skrinky do aquaparkov a fittness

  • Použitie do bytov, domov, rekreačných chát, kancelárií, skladov, garáži, výrobných hál, administratívnych budov, športovísk, obchodných prevádzok, verejných a finančných institúcii, objektov zvláštnej dôležitosti, objektov veľkého rozsahu a iné
 
späť