ELEKTROINŠTALÁCIE

Elektroinštalácie

Poskytujeme široký rozsah elektroinštalačných činností a komplexnú realizáciu a dodávky v oblasti silnoprúdovej a slaboprúdovej elektroinštalácie, odborné poradenstvo, spracovanie návrhov, projekciu, inštaláciu, údržbu, kontrolu a overovanie stavu elektrických zariadení.

Realizujeme komplexné elektroinštalácie v rámci investičnej výstavby, rekonštrukcií a modernizácií administratívnych budov, objektov na bývanie, komerčných priestorov, elektromontážne práce s dodávkami v rôznych odvetviach priemyslu, v energetike a pri výstavbe infraštruktúr, elektroinštalácie bytových objektov a rodinných domov, montáž a opravy bleskozvodov, dodávky a montáž interiérových, exteriérových a priemyselných svietidiel, regulácie osvetlenia.

  • Stavebná a priemyselná elektroinštalácia

  • Elektroinštalácie technologických zariadení a liniek

  • Elektroinštalácie bytových objektov a rodinných domov

  • Verejné, interiérové, exteriérové, priemyselné a záhradné osvetlenia

  • Regulácia a optimalizácia osvetlenia

  • Montáž a opravy bleskozvodov

  • Opravy, údržba, servis a revízie elektrických zariadení

 
späť